Welkom op de website ‘Pedagogiek en natuur’

Natuur (bomen, planten, dieren en het weer) als onderdeel van het leven zou voor mensen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen natuur en gezondheid, welzijn en gevoelens van veiligheid en met het gedrag van mensen. Positieve ervaringen van kinderen en jongeren in een natuurlijke omgeving en het omgaan met dieren leren ons dat natuur van meerwaarde kan zijn voor opgroeiende jeugd. Kinderen brengen in ons land echter nog het grootste deel van hun dag (zittend) binnen door. Er is weinig ruimte om vrij te spelen en te ervaren zonder voortdurende toezicht van een volwassene. Kinderen weten zich vaak niet meer te vermaken en vertonen ‘druk’ of zelfs depressief gedrag. De mogelijkheden van de natuur maken een herontdekking van natuur als opvoedingscontext en pedagogisch hulpmiddel noodzakelijk.

Op deze site inspiratie om natuur onderdeel van het levensverhaal van ieder kind te maken.