Ecologische Pedagogiek

Ecologische pedagogiek? In het kader van deze website zou je meteen denken dat hierbij pedagogiek en natuur bedoeld worden. Dit is echter niet wat ecologische pedagogiek is. Ecologische pedagogiek is een stroming, een perspectief om naar pedagogisch handelen te kijken. Ecologen onderzoeken natuurlijke systemen; ‘de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen’. Zij kijken naar de relaties tussen diverse onderdelen van het ecosysteem, hoe zij zich tot elkaar verhouden en samen in balans kunnen zijn.

Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief onderzoekt dan ook de rol van de omgeving van een kind en de dynamische processen in en om kinderen en hun opvoeders. Hoe hun relaties zich verhouden en op welke wijze zij in de context (of ecosysteem) in balans kunnen zijn. Het pedagogisch handelen wordt afgestemd op het ecosysteem dat vaak complex in elkaar steekt. Een ecologisch pedagoog neemt indien nodig of gevraagd de verantwoordelijkheid voor de opvoedingssituatie en verbindt de betrokkenen om op elkaar af te stemmen. Een ieders perspectief en de samenhang tussen de verschillende perspectieven zijn daarbij van belang.

Vanuit het ene perspectief zien we misschien een probleem, vanuit een ander perspectief kunnen we mogelijkheden ontdekken.

 

Andy Goldsworthy is een kunstenaar die als het ware samenwerkt met de natuur. Zijn visie hierop sluit goed aan bij het ecologisch perspectief. Dat is goed te zien in de onderstaande trailer.